• slider image 405
 • slider image 395
 • slider image 376
 • slider image 393
 • slider image 378
 • slider image 397
 • slider image 391
 • slider image 396
 • slider image 398
 • slider image 399
 • slider image 384
 • slider image 385
:::

110學年度第1學期學習成就檢核榜單(考試日期110.11.3~110.11.4)

請獲獎同學於週四(11/18 日)上午 8 點教務處走廊集合
整隊後再帶往圓形廣場頒獎。
    

 •  
  1) 榜單公告-三年級110A複習考110.11.3~4.pdf
教務處 黃美鳳 於 2021-11-15 發布,共有 309 人次閱讀