• slider image 409
 • slider image 395
 • slider image 376
 • slider image 393
 • slider image 378
 • slider image 397
 • slider image 391
 • slider image 396
 • slider image 398
 • slider image 399
 • slider image 384
 • slider image 385
:::

請選擇上傳主題


會計室-決算報告 上傳

上傳時間 檔案名稱 相關說明 上傳者姓名
2023-01-30 15:43:35 111年分決算書.pdf 111年分決算書
2022-07-13 10:10:19 110年分決算書.pdf 110年分決算書
2021-09-29 10:34:32 109年分決算書.pdf 109年分決算書
2021-04-19 17:24:31 108年分決算書.pdf 108年分決算書
2021-04-19 17:24:10 107年分決算書.pdf 107年分決算書
2021-04-19 17:23:47 106年分決算書.pdf 106年分決算書
2021-04-19 17:23:29 105年分決算書.pdf 105年分決算書
2021-04-19 17:23:13 104年分決算書.pdf 104年分決算書
2021-04-19 17:22:55 103年分決算書.pdf 103年分決算書
2021-04-19 17:22:21 102年分決算書.pdf 102年分決算書
2021-04-19 17:22:01 101年分決算書.pdf 101年分決算書
:::

成語隨時背

ㄩㄢ ˊ ㄇㄨ ˋ ㄑㄧㄡ ˊ ˊ
緣,動詞,順著東西往上爬。比喻方法、方向錯誤,根本不可能達到目的,徒勞無功而已。

計數器

今天: 149149149
昨天: 589589589
本月: 2301223012230122301223012
總計: 359910359910359910359910359910359910